Negocjowanie trudnej przeszłości: Alte Hajm / Stary Dom Spotkanie z twórcami i rozmowa o trudnym dziedzictwie
Negocjowanie trudnej przeszłości: Alte Hajm / Stary Dom Spotkanie z twórcami i rozmowa o trudnym dziedzictwie
Production:
Duration:
około 90 minut

Zapraszamy na spotkanie z twórcami spektaklu Alte Hajm / Stary Dom. Porozmawiamy o negocjowaniu trudnej przeszłości, szczególnie o tym, jak przy pomocy sztuki poruszać i otwierać tematy niewygodne, przemilczane, obarczone traumą.

W każdym starym domu, jak warstwy farby, zapisane są kolejne rozdziały historii rodzinnej i lokalnej. Chociaż nie każdy dom jest tradycyjnie rozumianym zabytkiem, może, wraz ze swoją przeszłością, stanowić przykład tego, co nazywane bywa „trudnym dziedzictwem”. To taki rodzaj spuścizny, którą dziedziczymy po przeszłości, która może być dla nas niewygodna, trudna, wstydliwa, którą możemy chcieć ukryć przed światem lub unikać tego, by stała się przedmiotem narracji publicznych, na przykład upamiętnień. Tego rodzaju spuścizna może dotyczyć zarówno historii prywatnej, rodzinnej, jak i historii całych zbiorowości.


Spotkanie poprowadzi Jacek Wakar. 

Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język angielski. Po części oficjalnej zapraszamy na humus i rozmowy kuluarowe z twórcami.


Rozmowa o trudnym dziedzictwie jest częścią tegorocznej linii festiwalowej Boskiej Komedii - Polskie Tabu oraz projektu NeDiPa - Negotiating Difficult Pasts.

Współorganizatorzy:
FestivALT, Fundacja Zapomniane, Urban Memory Foundation
Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts

 

Section Biała strzałka w prawo
Purgatorio