ORESTEIA
ORESTEIA
ORESTEIA
Director:
Michał Zadara
Text author:
Ajschylos
Duration:
180 min. (2 przerwy)

Praca nad antyczną tragedią Ajschylosa stała się wspólną podróżą studentek i studentów krakowskiej AST i reżysera Michała Zadary, który zastosował tym razem nowy model zespołowego tworzenia spektaklu – Scrum. Używa się go, by efektywniej zarządzać projektami, dając pełnoprawny udział w nich wszystkim zaangażowanym. I tak właśnie było w tej pracy, potraktowanej jako prawdziwe spotkanie. Zgodnie z antycznymi zasadami aktorki i aktorzy wcielali się w kilka różnych ról, pracowali z oryginalnym tekstem w grece, na bieżąco tworząc nowy przekład „Orestei”, dostosowany do potrzeb ich inscenizacji. W efekcie powstało przedstawienie wierne antycznym, zapisanym przez klasyka tragedii wzorcom, a jednocześnie na wskroś współczesne, wypełnione nieretuszowanymi emocjami wykonawców. Przedstawienie w zgodzie z Ajschylosem pochylające się nad siłą i bezradnością prawa, które ma moc przerwania spirali przemocy. Z drugiej strony jednak bezprzykładne podporządkowanie się jego literze również pociąga za sobą ofiary.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*spektakl dyplomowy studentek i studentów IV r. Wydziału Aktorskiego AST w Krakowie.
premiera: 8 lutego 2023 r.
UWAGA: W treści spektaklu występują opisy brutalnych morderstw.
W dwóch scenach pojawia się huk wystrzału z pistoletu.
Dziękujemy następującym osobom za konsultacje specjalistyczne:
prof. Oliver Taplin (Oxford University), prof. Jeremy Lefkowitz (Swarthmore College), Jacek Dubois, Waldemar Raźniak (Narodowy Stary Teatr)
Section Biała strzałka w prawo
Paradiso
Michał Zadara
zarządzanie procesami twórczymi
Barbara Bendyk, Weronika Zajkowska, Krzysztof Zygucki
Scrum Masters (II WRD)
Michał Zadara, Weronika Zajkowska, Krzysztof Zygucki, Barbara Bendyk, Bartosz Cwaliński, Filip Lipiecki
tłumaczenie
Maja Piołunkowska, Daria Krawczyk
współpraca przy kostiumach
Cast:
Kamil Pudlik, Agnieszka Kijewska, Angelika Smyrgała, Bartosz Cwaliński, Bartłomiej Deklewa, Filip Lipiecki
część I AGAMEMNON
Bartłomiej Deklewa, Filip Lipiecki, Karolina Bednarek, Wiktoria Krążek, Bartosz Cwaliński, Agnieszka Kijewska, Angelika Smyrgała, Marta Piętka
część II OFIARNICE
Bartosz Cwaliński, Filip Lipiecki, Wiktoria Krążek, Angelika Smyrgała, Bartłomiej Deklewa, Agnieszka Kijewska, Marta Piętka, Kamil Pudlik, Karolina Bednarek
część III ŁASKAWE