Temperatura w Krakowie rośnie – trwa festiwal teatralny Boska Komedia
„Dialog bez dialogu? Jak najlepiej się nie dogadać, czyli teatr nasz widzę ogromny”

Odważna, gorąca debata w zimowym Krakowie. „Dialog bez dialogu? Jak najlepiej się nie dogadać, czyli teatr nasz widzę ogromny” – pod tym prowokacyjnym szyldem wielu przedstawicieli środowiska teatralnego różnych profesji rozmawiało w niedzielę w Sali Lustrzanej teatru Słowackiego nad przyszłością branży teatralnej i odpowiedzialnością wobec widza, zespołów, wzajemną solidarnością i sposobami zarządzania w nieprzychylnej budżetowo rzeczywistości – w przededniu dokonania się zmiany politycznej w Polsce. Debatę prowadziła Magdalena Rigamonti.

„Dialog bez dialogu? Jak najlepiej się nie dogadać, czyli teatr nasz widzę ogromny”

Zaplanowana na 2 godziny debata trwała – potem już w podgrupach – przez cały dzień. Dyrektorzy polskich teatrów, pracownicy różnych zawodów teatralnych, reżyserzy i reżyserki oraz aktywiści i krytycy teatralni wzięli na warsztat obecną sytuację, w jakim znalazł się polski teatr. Wśród osób zabierających głos byli Łukasz Drewniak, Alina Czyżewska, Małgorzata Wdowik, Bartosz Szydłowski czy Krystian Lupa. Relacja z tej debaty stanie się tematem obszernego omówienia po zakończeniu festiwalu, już teraz zapraszamy do śledzenia profilu Boskiej Komedii na FB oraz zaglądania na stronę festiwalu. Czy największym wrogiem teatru w Polsce jest jego własne środowisko? Jakie rekomendacje można wypracować dla całego, bardzo zróżnicowanego środowiska? Czy płace w instytucjach kultury odzwierciedlają wartość, jaką wnoszą do życia kulturalnego Polski? Jakie mamy szanse w dialogi z nową władzą, która w dużej mierze dotuje lub utrzymuje instytucje kultury?

„Dialog bez dialogu? Jak najlepiej się nie dogadać, czyli teatr nasz widzę ogromny”

„Dialog bez dialogu? Jak najlepiej się nie dogadać, czyli teatr nasz widzę ogromny”

„Dialog bez dialogu? Jak najlepiej się nie dogadać, czyli teatr nasz widzę ogromny”

„Dialog bez dialogu? Jak najlepiej się nie dogadać, czyli teatr nasz widzę ogromny”

Poza debatą to przecież dzień pełen wydarzeń stricte teatralnych: po godz. 16, po małych kłopotach technicznych, które publiczność festiwalowa łatwo wybacza - rozpoczął się pokaz „Jenner: zostać sobą” w Teatrze Barakah na krakowskim Kazimierzu. O 17 wystartowała „Joga” Anny Smolar, spektakl zagrany dopiero kilka razy (8 grudnia była premiera w NST), który ze względu na poniedziałkowy pokaz „Melodramatu” tej samej reżyserki, ciekawie może się z nim rymować.

Poruszający monodram „Lear” w wykonaniu mistrza polskiego i europejskiego teatru, Andrzeja Seweryna, wydobył z dramatu Szekspira wielopoziomowe, aktualne w każdej epoce treści, m.in.: zmaganie się ze starością i szaleństwem czy rozliczenia z historią życia i relacji z najbliższymi. O sile tego ascetycznego spektaklu świadczy fakt, że ten kameralny monolog, zagrany na dużej, wypełnionej po brzegi sali krakowskiego Słowaka, nie stracił nic na swojej sile.

„Lear”

„Lear”

„Lear”

„Lear”

„Lear”

I last but not least - o 20 rozpoczął się w Łaźni Nowej autobiograficzny, zrealizowany na „pełnej petardzie” spektakl „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”, którego pokaz zakończył się kilkuminutową owacją na stojąco. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie reżysera, Mateusza Pakuły, podczas głosowania na Paszporty POLITYKI – twórca otrzymał bowiem nominację do tego zaszczytnego, ważnego kulturalnego tytułu.

 

Pojedyncze bilety można jeszcze kupić na stronie bilety.boskakomedia.pl. Boska Komedia to Międzynarodowy Festiwal Teatralny, który odbywa się do 16 grudnia 2023 w Krakowie.