BOSKA KOMEDIA 2023: KRAJOBRAZ PO BITWIE

Festiwal Boska Komedia

Tegoroczna, 16. już edycja Festiwalu Boska Komedia odbywa się pod hasłem „Krajobraz po bitwie”. Tytuł odzwierciedla to, co działo się w ostatnich latach w Polsce. Byliśmy uczestnikami niezliczonych i nieustannych bitew – o wolne sądy, wolne media, prawa kobiet, prawa mniejszości i niezależność instytucji kultury. Walki odbywały się w ławach parlamentarnych, kościołach, przed sądami, na ulicach, ale również na teatralnych scenach i zasceniach.

Spektakle, które wybraliśmy, z jednej strony oddają temperaturę tych wydarzeń, a z drugiej – są świadectwem czasu oraz strategiami przetrwania w kraju wojny kulturowej rozpętywanej przez zideologizowanych polityków. Jako artyści zdaliśmy ten trudny egzamin. Nie udało się nas powstrzymać przed poruszaniem niewygodnych dla władzy tematów, a próby sznurowania ust sprawiały, że nasz głos był jeszcze wyraźniej słyszany, przypominając, jak ważną rolę (w każdych czasach) pełni kultura.

Tworząc program Boskiej Komedii mam taką trochę diaboliczną satysfakcję, że jest on pewnego rodzaju lustrem, w którym możemy się wszyscy przejrzeć. Mówiąc „my”, mam na myśli zarówno artystów, jak i festiwalową publiczność. Razem wpadamy w tryby bardzo różnych, często prowokujących tematów, które wytrącają nas z bezpiecznych przestrzeni. Niezgoda na wykluczenie, bunt przeciwko mowie nienawiści i nietolerancji, trauma utraty dziecka i rodzica, znieczulica kościoła i skostnienie systemu ochrony zdrowia, osamotnienie i osaczenie, historia Polski i nowe mity, to tylko część tematów, które pojawią się na naszej festiwalowej scenie.

W programie znalazło się ponad 20 przedstawień. Siedem z nich znalazło się w konkursie głównym. O tym, kto otrzyma nagrody, zdecydują krytycy, kuratorzy i selekcjonerzy z USA, Chile, Turcji, Indii, Włoch i Szwajcarii.

W znakomitej książce „Nadzieja w mroku” Rebecca Solnit napisała: „Na­dzie­ja to nie ro­kowanie. To ukie­run­ko­wa­nie du­cha, ukie­run­ko­wa­nie ser­ca; wy­kra­cza poza świat bez­po­śred­nio prze­ży­wa­ny i za­ko­rze­nio­na jest gdzieś poza jego ho­ry­zon­tem”. Takiej nadziei nam wszystkim życzę. Zapraszam Państwa do teatru i życzę wielu ciekawych przeżyć.

Bartosz Szydłowski

dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia