David Dower

Reżyser, Dyrektor Artystyczny ArtsEmerson w Bostonie, odpowiedzialny za prezentację zespołów zagranicznych i repertuar. Od października 2006 roku do kwietnia 2012 pracował w Arena Stage w Waszyngtonie jako lider zespołu zajmującego się linią artystyczną tej instytucji. Dower ze swoimi współpracownikami planował repertuar na kolejne sezony, prowadził castingi oraz zamawiał teksty u dramatopisarzy. Dzięki grantowi z W. Mellon Foundation, w 2006 roku przeprowadził ankietę wśród praktyków teatru, dotyczącą nowej dramaturgii. Opracowane wyniki posłużyły do przygotowania raportu, który opublikował pod tytułem The Gates of Oportunity na stroniewww.mellon.org, oraz stworzenia, razem z Polly Carl, reżyserką teatralną, American Voices New Play Institute. David Dower jest także autorem podcastu The David Dower Friday Phone Call, w 
którym podczas telefonicznych wywiadów z uczestnikami życia teatralnego 
omawia bieżące wydarzenia oraz perspektywy rozwoju teatru w USA. Oprócz działalności za kulisami teatru, Dower reżyseruje spektakle w teatrach Nowego Jorku, Waszyngtonu, Bostonu oraz innych miastach Wschodniego Wybrzeża.

Matthias Frense

Matthias Frense jest głównym dramaturgiem w niemieckim Ringlokschuppen w Mülheim. Studiował na Wydziale Dramatycznym Uniwersytetu Hall w Anglii oraz reżyserię teatralną na hamburskim Uniwersytecie/Akademii Muzycznej i Sztuk Performatywnych. Pracował jako asystent reżyser w teatrze Thalia w Hamburgu przy produkcjach George’a Tabori, Roberta Wilsona, Dimitera Gotscheffa i Jürgena Flimma. Był zatrudniony w charakterze szefa produkcji Cirque de Soleil w Monachium i Ruhrtriennale w Essen. Przygotował rozliczne interdyscyplinarne projekty teatralne i performatywne we frankfurckim TAT, nadzorowane przez Williama Forsythe’a. Od 2006 roku jest kuratorem programu teatralnego w Ringlokschuppen, w Mülheim, nowego centrum sztuk performatywnych w rejonie Zagłębia Ruhry.

Rainer Hofmann

Rainer Hofman jest Artystycznym i Naczelnym Dyrektorem Festiwalu Sztuk Performatywnych SPRING w Utrechcie, który powstał jako połączenie Springdance i festiwalu w Werf. Wcześniej był Dyrektorem Artystycznym festiwalu Huis w Utrechcie. W 2008 był kuratorem 7. Festiwalu Politik im Freien Theatre („polityki w niezależnym teatrze“) w Kolonii, w 2010 roku był szefem działu produkcji festiwalu teatralnego w Essen i Mülheim. Piastował rozmaite funkcje, pracując dla teatrów miejskich oraz festiwali i firm producenckich. Publikował artykuły w takich czasopismach jak Theatre der Zeit oraz Stadtrevue Köln i pracował jako moderator oraz członek komitetów i jury.

Bia Junqueira

Bia Juqueira jest interdyscyplinarną artystką, reżyserem i kuratorem. Jej zainteresowania obejmują miejsca styczne pomiędzy językami i środkami teatralnymi oraz owocują zaznajomieniem brazylijskiej publiczności z nowymi trendami i narzędziami współczesnej performatyki. Jest jedną z założycieli grupy artystycznej, która organizowała i kuratorowała Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Rio de Janeiro i TEMPO_FESTIVAL. Junqueira pracuje jako kurator i Dyrektor Artystyczny od 1996 roku, współpracując z festiwalami czy organizując specjalne artystyczne wydarzenia oraz wystawy. Jest członkiem Jury Przyznającego Shell Prize, najważniejszą teatralną nagrodę w Brazylii. Brała udział w Forum Światowej Kultury jako współautor książki Rio 40 Graus. Prowadzi zajęcia poświęcone sztuce i jej reżyserowaniu w Fundacji Getulio Vargas. Junqueira pracowała w latach 1987 – 1989 w paryskiej operze i miała okazję współpracować z tak uznanymi europejskimi reżyserami jak: Patrice Chéreau, Jorge Lavelli, Bernard Sobel, Yannis Kokkos.

Shen Lin

Shen Lin jest profesorem i szefem Instytutu Badawczego w Centralnej Akademii Dramatu w Pekinie. Jest również redaktorem naczelnym The Drama Journal, jednego z najważniejszych teatralnych magazynów w Chinach. Ukończył studia magisterskie i obronił doktorat w Instytucie Szekspirowskim Uniwersytetu Birmingham, w Anglii. Następnie odbył po-doktorski staż w Folger Shakespeare Library w Waszyngtonie. Został nagrodzony jako „Wybitny młody profesor pekińskiego uniwersytetu” oraz otrzymał specjalne stypendium państwowe za wkład w rozwój sztuki, a także nagrodę Ministerstwa Edukacji dla „najlepszych naukowców nowego tysiąclecia” oraz za swoje prace teoretyczne i krytyczne nagrodę „All China Drama Award”. Publikuje zarówno po angielsku, jak i chińsku artykuły na temat interkulturowego teatru, dramatu i przekładu, Szekspira oraz współczesnego chińskiego teatru oraz tłumaczy zachodnie sztuki i libretta operowe. Był gościnnym profesorem na rozlicznych uniwersytetach w Europie i Ameryce Północnej, aktualnie związany z Freie Universität w Berlinie oraz Verflechtungen von Theater Kulturen i Institut für Theaterwissenschaft.

Elisabeth Schweeger

Urodziła się w 1954 roku w Wiedniu. Teatralny reżyser i kurator. Studiowała komparatystkę, literaturę i filozofię w Innsbrucku, Wiedniu i Paryżu. Od 2009 roku jest Dyrektorem Artystycznym KunstFestSpiele w Hanowerze. W latach 1993-2001 była Dyrektorem Artystycznym bawarskiego teatru stanowego, Marstall, w Monachium, a w latach 2001-2009 – Dyrektorem Artstycznym Schauspiel we Frankfurcie. Jej kuratorskie prace obejmują wiele wystaw, między nimi documenta Kassel, weneckie Biennale/austriacki pawilon, a także wystawy w Monachium, Frankfurcie, Berlinie i Wiedniu. Od 2010 jest Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Weneckiego Biennale. Schweeger mieszka w Berlinie.

Leman YILMAZ

Yilmaz jest Dyrektorem festiwalu teatralnego w Stambule, studiowała na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bosforze oraz obroniła doktorat na Wydziale Krytyki i Dramaturgii Uniwersytetu w Stambule. Pracowała jako dziennikarz i ma na swoim koncie rozliczne publikacje o tańcu i teatrze. Pracowała również jako asystent dyrektora we Francuskim Instytucie w Stambule, gdzie była odpowiedzialna za organizację wydarzeń teatralnych, muzycznych, tanecznych i ekspozycje prac francuskich i tureckich artystów. Współpracowała z Heinerem Goebbelsem w teatrze Vidy w Lozannie. Wykłada zarządzanie sztukami performatywnymi na Uniwersytecie Beykent oraz na Wydziale Pantomimy w Stambulskim Konserwatorium.