Stefanie Carp

Dries Douibi

Qian Cheng

Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Tianjinie, w latach 2001 – 2011 pobierał nauki w Instytucie Rozwoju Krajowego na Uniwersytecie Pekińskim, gdzie uzyskał dyplom MBA.  W 1990 roku założył i prowadził Galerię Sztuki Filharmonii Pekińskiej, a w 1994 roku objął stanowisko dyrektora Filharmonii. Instytucja ta stała się pierwszym w kraju teatrem, w którym odrzucono całkowicie administracyjny sposób zarządzania i wprowadzono zasady zarządzania marketingowego. Dzięki jego działaniom Filharmonia zyskała pozycję pioniera i prekursora na chińskim rynku performatywnym.
W roku 1999 wziął pod swoje skrzydła kolejno Salę Koncertową Zakazanego Miasta w Pekinie oraz Operę Centrum Kultury i Sztuki w Nankinie, tworząc i realizując po raz pierwszy ideę „sieci centrów performatywnych”. W 2000 roku Qian Cheng został wybrany przez Ministerstwo Kultury Chińskiej Republiki Ludowej Wicedyrektorem Chińskiej Orkiestry Symfonicznej. W 2006 roku założył firmę Propel Performing Arts & Media. W tym samym roku przyjął nominację rządową na dyrektora Filharmonii w Tianjinie, zmieniając ją w kulturalny symbol miasta.
Dysponując bogatym doświadczeniem zarządzania teatrami i budowania marki, zapoczątkował w Pekinie Przegląd Teatralny Lin Zhaohua, do którego selekcjonował najlepsze, najbardziej progresywne sztuki teatralne z kraju i ze świata. W sumie odbyło się 6 edycji przeglądu, podczas których wystawili swoje dzieła najwięksi twórcy światowego teatru, m.in. Peter Brook, Krystian Lupa czy Thomas Ostermeier.
W 2012 roku wygrał przetarg rządowy na prowadzenie Teatru Wielkiego w Tianjinie. Teatr zaczął wystawiać ponad 500 przedstawień rocznie, przyciągając najważniejszych przedstawicieli światowego teatru, dzięki czemu Tianjin dostał przydomek „miasta opery”. W 2013 roku odbyły się pierwsze edycje zainicjowanych przez Qian Chenga festiwali – Międzynarodowego Festiwalu Opery i Baletu oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Cao Yu. Trzy lata później przejął stery w nowopowstałej Operze Harbińskiej, w szybkim tempie wznoszą ją na najwyższy poziom artystyczny.
W ostatnim czasie Qian Cheng po raz kolejny wprowadził w swoim kraju zupełnie nowy model teatru – produkcję najwyższej jakości dzieł scenicznych, o chińskiej charakterystyce i treści, we współpracy z najlepszymi teatrami z całego świata. Do tej pory ukończono współprodukcję dwóch sztuk – „Mo Fei” w reżyserii Krystiana Lupy oraz „Wykuwanie Mieczy” w reżyserii Grzegorza Jarzyny we współpracy z TR Warszawa.

 

Glyn Roberts

Kristina Savickienė

Mark Yeoman