PARADISO: Młodzi Twórcy

PARADISO - MŁODZI TWÓRCY
Nowością tegorocznej edycji jest konkurs towarzyszący PARADISO, czyli sekcji młodych, w której znajdzie się aż osiem spektakli ocenianych przez przypisane temu konkursowi, międzynarodowe jury złożone z kuratorów z Izraela, Nowej Zelandii i Korei. Zobaczymy realizacje: Magdy Szpecht, Katarzyny Kalwat, Kuby Roszkowskiego, Anny Karasińskiej, Teo Dumskiego, Małgorzaty Warsickiej, Jakuba Skrzywanka, Anety Groszyńskiej. Ponadto w PARADISO możemy jak co roku spodziewać się przeglądu dorobku szkół teatralnych od defaworyzowanej dotychczas Szkoły Teatralnej z Białegostoku po PWST z Wrocławia i Krakowa. Młodość zawładnie festiwalem.