PARADISO

Festiwalowe PARADISO pomyślane jest w tym roku jako przegląd prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Ta część festiwalu ma stanowić rodzaj „wylęgarni” nowych talentów. Przedstawienia przygotowane pod okiem doświadczonych reżyserów, jak chociażby Krystiana Lupy czy Moniki Strzępki, ale i mniej znanych twórców mają na celu prezentację możliwości aktorskich najmłodszego pokolenia polskich artystów.