SCENY DANTEJSKIE

Festiwal to nie tylko przegląd najważniejszych polskich przedstawień i teatralnych zjawisk, ale także pretekst do rozmowy z twórcami i ludźmi teatru. Spotkania w ramach SCEN DANTEJSKICH będą okazją do wytworzenia artystycznego fermentu – szerszego wejścia w świat teatralny, ale także poruszenia szeregu zagadnień ważnych dla społecznej sfery kulturowej. Spotkania i debaty odbywają się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.