PARADISO: Laboratorium Młodych

Festiwalowe PARADISO pomyślane jest w tym roku jako przegląd prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Ta część festiwalu ma stanowić rodzaj „wylęgarni” nowych talentów.