Kiedy przyjdą podpalić dom, ten w którym mieszkasz

Do interpretacji hasła, będącego początkiem znanego wiersza Władysława Broniewskiego zaproszeni zostali polscy artyści teatru. Maja Kleczewska, Radek Rychcik, Yana Ross i Michał Kotański opowiedzą o współczesnych lękach i zagrożeniach, które stale obecne są w polskim dyskursie politycznym. Hasło tylko pozornie sugeruje zewnętrzne zagrożenie, lecz tak naprawdę ma stać się zaproszeniem do refleksji na temat głęboko zakorzenionych w nas lęków. Wróg okazuje się eksterioryzacją tego, co choć skrywane, niszczy nas od wewnątrz. Czy umiemy funkcjonować w czasach pokoju i stabilizacji? Czy może powołujemy i wywołujemy wroga, aby poprzez bunt zbudować własną tożsamość? Dlaczego umiemy żyć tylko w stanie wojny? Być może wróg jest nam dialektycznie potrzebny?