Reagujemy!
REAGUJEMY! // Otwarte spotkanie sieci

Zarejestruj się na spotkanie sieci: https://forms.gle/bowJCZcmzqHB44qUA

„Reagujemy!” to otwarta sieć organizatorek i organizatorów kultury. Skupia ludzi pracujących w instytucjach kultury w miastach wojewódzkich i mniejszych miejscowościach, a także spełniających się w działaniach organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywach. Celem sieci jest wymiany idei i doświadczeń związanych z pracą w na rzecz kultury w społeczeństwie wielokulturowym.

Opiekunami sieci są Malta Festival Poznań, Europejskie Centrum Solidarności i Teatr Szekspirowski (Gdańsk), Teatr Łaźnia Nowa (Kraków), Galeria Labirynt (Lublin).

Inicjatywa „Reagujemy!” powstała w odpowiedzi na kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, wojnę w Ukrainie oraz związaną z napływem uchodźców zwiększającą się różnorodność etniczną w Polsce. Wszystko to zmusza środowisko ludzi kultury do powtórnego zdefiniowania swej misji i programu, sposobów relacji z odbiorcami i uczestnikami wydarzeń oraz stworzenia nowego modelu pracy. Społeczeństwo wieloetniczne i wielokulturowe skłania do określania roli instytucji kultury jako inkubatora wydarzeń adresowanych czasem do określonej mniejszości, uwzględniając jej problemy, tożsamość i język, a czasem mające zdecydowanie uniwersalny charakter.

Warto przy tym czerpać inspiracje z prac placówek zagranicznych, funkcjonujących od lat w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Część z ich doświadczeń da się przenieść na polski grunt, ale należy określić też dzielące nas z nimi różnice.

Wszystko to razem sprowadza się do fundamentalnego imperatywu nowego określenia misji i zadań instytucji kultury i wspólnego zastanowienia się, co może przynieść nam przyszłość.

Podczas festiwalu Boska Komedia w Krakowie odbędzie się trzecie spotkanie organizatorek i organizatorów kultury skupionych w sieci „Reagujemy!”. W tym czasie chcemy wspólnie zastanowić się jak najlepiej włączać zagranicznych artystów do pracy w naszych instytucjach, ale również jak dbać o zagranicznego odbiorcę naszej oferty. Do tematów związanych z wojną w Ukrainie i obecnością ukraińskich uchodźców w Polsce nawiązują festiwalowe spektakle współtworzone w polskich teatrach przez ukraińskie artystki, które po 24 lutego znalazły w naszym kraju azyl i zaczęły pracę.


15.12, CZWARTEK

11:00
Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii
Wstęp – prezentacja efektów poprzednich spotkań sieci w Poznaniu oraz w Gdańsku

12:30
Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii
Włączanie – debata z udziałem rezydentów z Białorusi i Ukrainy w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

16:30
Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii
Wielokulturowy odbiorca – spotkanie z przedstawicielami Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

20:00
Teatr Łaźnia Nowa

5:00. UA – spektakl stworzony przez artystki z Ukrainy w ramach rezydencji artystycznej pod patronatem Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego


21:30
Klub Kombinator

After Party


16.12, PIĄTEK
 

10:00
Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii
Współpraca i współfinansowanie – spotkanie z przedstawicielami Centrum Wielokulturowego w Krakowie

12:00
Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii​​​​​​​
Komunikacja – spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
​​​​​​​
15:30
Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii​​​​​​​
Co dalej? Przyszłość sieci „Reagujemy!”

19:00
Teatr Łaźnia Nowa

Życie na wypadek wojny – interdyscyplinarny projekt stworzony przez ukraińskie artystki zmuszone uciekać przed wojną


Zarejestruj się na spotkanie sieci: https://forms.gle/bowJCZcmzqHB44qUA

Sekcja Biała strzałka w prawo
Purgatorio
Olga Brzezińska
Moderatorka spotkania sieci