TEATR LALEK DLA DZIECI W EPOCE POSTSOWIECKIEJ: UWOLNIENIE SIĘ OD STEREOTYPÓW
Czas trwania:
90 min. (bez przerwy)

//wykład//Białoruś - odNowa//

WSTĘP NA WYDARZENIA Białoruś - odNowa JEST BEZPŁATNY I NIEBILETOWANY. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ PRZYBYCIA

Wykład zostanie wygłoszony w języku rosyjskim i będzie tłumaczony na język polski i język angielski.

***

Prelegentka: Wałczok Alaksandra (Valchok Aliaksandra)
Moderacja: Angelika Krashevska i Irina Lappo

***

„Czy to jest dla dzieci? Dzieciom nie powinno się tego pokazywać (jeszcze za wcześnie)! Ten temat jest zbyt trudny, zbyt bolesny dla dziecka. Dzieci tego nie zrozumieją! Ten spektakl przestraszy dzieci, nie będą mogły na to patrzeć!” – takie i inne komentarze od czasu do czasu pojawiają się w księgach skarg białoruskich teatrów lalek. Po obejrzeniu dziecięcych spektakli rodzice często są oburzeni brakiem pięknych i wzniosłych historii o przyjaźni i miłości. Taki stosunek dorosłych do teatru dla dzieci wywodzi się z czasów sowieckich. Właśnie wtedy ukształtował się stereotypowy sąd, że teatr lalek jest sztuką dla dzieci, więc musi spełniać określone normy moralne. W efekcie dydaktyczny charakter treści wpływał na tematykę, kształt inscenizacyjny i rozwiązania plastyczne. Wykład naświetli proces uwolnienia się od sowieckich stereotypów, opowie o tym, jak współczesne teatry lalkowe bronią swojego prawa do swobodnego i uczciwego komunikowania się z publicznością dziecięcą oraz o tym, jak nowa tematyka przyczynia się do zmiany kodu wizualnego.

Sekcja Biała strzałka w prawo
Purgatorio