Agencja Artystyczna GAP

Agencja Artystyczna GAP jest jednostką organizacyjną Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, organizuje m. in..: festiwale, koncerty i wieczory klubowe; spektakle teatralne; wystawy i wernisaże; przedsięwzięcia integrujące środowisko akademickie; imprezy tematyczne i okolicznościowe.

Nowy Teatr

Nowy Teatr tworzy Krzysztof Warlikowski i grupa jego stałych współpracowników. Głównym celem, do którego za każdym razem zmierza reżyser, jest komunikacja, nawiązanie głębokiego dialogu z widownią. Dialog może opierać się na porozumieniu, ale może także zaczynać się od prowokacji zmieniającej rutynowy tryb myślenia. Nowy Teatr chce rozbudować przestrzenie dialogu z publicznością, nie ograniczając się jedynie do działań ściśle teatralnych. Ma być miejscem nowej sytuacji artystycznej. Wolnym polem działania dla zaproszonych artystów i kuratorów, przestrzenią tworzoną przez ludzi z pomysłami.

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie to jedna z najstarszych (1781) publicznych scen w Polsce. Jego artystyczną renomę współtworzyli Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Zygmunt Hübner, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa czy Andrzej Wajda. Od stycznia 2013 roku dyrektorem jest Jan Klata, jego zastępcą – Sebastian Majewski. Repertuar Starego wyznaczają inscenizacje tekstów współczesnych i reinterpretacje klasyki dokonywane pod szyldem festiwalu re_wizje. Obszar eksperymentów artystycznych wyznaczają warsztaty, pokazy wideo, słuchowiska, spotkania z twórcami oraz koncerty, wystawy i instalacje. Od 2009 roku Stary Teatr współtworzy prestiżową międzynarodową sieć Mitos21:European Theatre Network. 

Twórcy spektaklu: Do Damaszku, SCENY DANTEJSKIE #10

TR Warszawa

TR Warszawa to od ponad dziesięciu lat jeden z najpopularniejszych teatrów w Polsce. Uważany za nowoczesny teatr otwarty na nowe idee, równocześnie kultywujący najlepsze teatralne tradycje. Wysoką pozycję TR Warszawa wśród młodych teatrów europejskich potwierdzają nagrody przyznane na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Najnowsze spektakle TR Warszawa to T.E.O.R.E.M.A.T. na podstawie twórczości Piera Paolo Pasoliniego, w reżyserii Grzegorza Jarzyny, Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej we współpracy z Schaubühne am Lehniner Platz, Areteia Grzegorza Jarzyny we współpracy z Schauspiel Essen, zrealizowany jako część programu „Europejska Stolica Kultury RUHR.2010”, Jackson Pollesch René Pollescha oraz Nosferatu Grzegorza Jarzyny, spektakl inspirowany Draculą Brama Stokera.

Twórcy spektaklu: Nietoperz, SCENY DANTEJSKIE #3

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla. W pierwszym okresie swego istnienia Szkoła kształciła aktorów dramatycznych w toku trzyletnich studiów. W 1949 roku zmieniono nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Aktorską, wtedy też przedłużono okres studiów do czterech lat. Dzisiejsza nazwa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, została przyjęta w 1955 roku. W latach 1954 -1964 krakowska PWST kształciła również aktorów na Oddziale Lalkarskim (absolwentami tego kierunku byli m.in. Maja Komorowska, Ryszard Cieślak, Kazimierz Kaczor). W nowym kształcie specjalizacja lalkarska została reaktywowana w 1972 r. już jako samodzielny Wydział Lalkarski z siedzibą we Wrocławiu. W krakowskiej PWST prowadzone są również studia na kierunku reżyserii. Pierwotnie wydział został powołany w 1955 r., ale ze względów organizacyjnych przetrwał tylko do 1962 r. Absolwentami Wydziału Reżyserii byli m. in.: Mieczysław Górkiewicz, Jerzy Grotowski, Halina Gryglaszewska. Ponownie Wydział Reżyserii Dramatu powołał Rektor Jerzy Krasowski w 1973 r. Do tej pory Wydział wykształcił około stu reżyserów, tworząc wizerunek polskiego teatru współczesnego (m.in. Mikołaj Grabowski, Krystian Lupa, Edward Lubaszenko, Anna Polony, Krzysztof Babicki, Tadeusz Bradecki, Andrzej Dziuk, Waldemar Zawodziński, Anna Augustynowicz, Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski).

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. 

Twórcy spektaklu: Love & Information

sztuka na wynos

producent spektaklu "Postrzał"

Platforma artystyczna powstała z inicjatywy Anki Graczyk i Dariusza Starczewskiego. W marcu 2013 tego powstała Scenę Pokój (najprawdopodobniej najmniejszy, nie tylko w Krakowie, teatr. Widownia dla 13 osób).

Twórcy spektaklu: Postrzał

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu powstał jako miejski teatr w 1957 roku. Obecnie publiczność teatru to publika młodzieżowa, szkolna, i indywidualna natomiast w latach 70. była to publika organizowana gdzie zakłady pracy finansowały pracownikom wyjścia do teatru.Sezon 2007/​2008 za­koń­czony zo­stał wy­róż­nie­niem: wie­lo­letnie sta­rania Teatru Dramatycznego zo­stały do­ce­nione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 12 maja 2008 przy­znał Teatrowi ho­no­rową od­znakę "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ".

Teatr Ludowy

Producent przedstawienia "Zabójca"

Teatr Ludowy jest jednym z najmłodszych teatrów Krakowa. Otwarty został w 1955 roku a pierwszą premierą byli Krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego. Od 2005 roku Teatr Ludowy prowadzi Jacek Strama. Proponowany obecnie przez teatr repertuar to współczesna dramaturgia europejska, współcześnie interpretowana klasyka oraz dobrze skrojona komedia.

Twórcy spektaklu: Zabójca

Teatr Łaźnia Nowa

Teatr Łaźnia Nowa w Nowej Hucie to najmłodszy krakowski teatr, znajdujący się w wyremontowanych halach warsztatów szkolnych, posiadający dwie sceny, mogące pomieścić kilkuset widzów.Podczas sześciu lat istnienia, Łaźnia Nowa wypracowała sobie solidną markę na polskim rynku teatralnym, wykreowała m.in.: Festiwal Teatralny Genius Loci, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia i Festiwal Mrożkowski. Spektakle otrzymywały wiele nagród i gościły na wielu festiwalach. Wbrew stereotypom o beznadziei dzielnicy, w Łaźni Nowej realizowane są projekty międzynarodowe i koprodukcje z partnerami z całej Polski, powstają programy i spektakle autorskie w oparciu o ścisłą współpracę z mieszkańcami dzielnicy, koncerty, wystawy, pokazy filmowe i multimedialne, spotkania i warsztaty. Wielopoziomość działańsłuży zbliżeniu teatru do jak najszerszego grona widzów. Dyrektorem naczelnym i artystycznym Łaźni Nowej jest Bartosz Szydłowski. Wcześniejszą działalność teatru wyznacza kilkuletnia historia Stowarzyszenia Teatralnego „Łaźnia” , z którego Łaźnia Nowa się wywodzi.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Opolski Teatr Lalki i Aktora jest jedną z najstarszych scen lalkowych w Polsce. Założony w 1937 roku przez Alojzego Smolkę, od początku był miejscem spotkań dla wielu wybitnych artystów, również z Czech i Słowacji. Zaangażowanie Smolki w stworzenie sceny o dużych ambicjach artystycznych, przyczyniło się do  przybliżenia teatru wielu oddanym widzom i pozwoliło na stworzenie sceny rozpoznawalnej w kraju. Te świetne tradycje kontynuowane są do dziś przez następców Smolki.

Od 1990 roku dyrektorem sceny jest Krystian Kobyłka, który w 1993 roku doprowadził do uniezależnienia sceny lalkowej od teatru dramatycznego. Kobyłka kontynuuje dobre tradycje teatru sprzed lat, ale jednocześnie otwiera teatr na język nowej dramaturgii, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Liczne premiery i prapremiery świetnych tekstów zwróciły na teatr uwagę ogólnopolskiej krytyki, jak również przyciągnęły do niego widzów także spoza kraju. Znakiem rozpoznawczym sceny stała się otwartość pracujących w nim twórców, ich świadomość języka współczesnej sztuki oraz chęć podjęcia dialogu na poważne tematy, zarówno z widzem dziecięcym, jak i dorosłym.

Od 1962 roku OTLiA jest również organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek – wyjątkowego przeglądu i konfrontacji najciekawszych zjawisk we współczesnym teatrze formy.

Spektakle tworzone na opolskiej scenie lalkowej otrzymują liczne nagrody zarówno na festiwalach w kraju, jak i zagranicą. Teatr pokazywał swoje przedstawienia w wielu miejscach na świecie, m.in. w Niemczech, Finlandii, byłej Jugosławii, na Ukrainie, Słowacji, w Szwecji, Izraelu i Hiszpanii, spośród których wiele doczekało się również rejestracji telewizyjnych. 

Teatr Muzyczny CAPITOL

Producent spektaklu "Ja, Piotr Riviere..."

Po II wojnie światowej do Wrocławia trafiło wielu artystów operetkowych z całej przedwojennej Polski. Jeszcze w roku 1945 stworzyli zespół artystyczny, który występował w nieistniejącym już Teatrze Popularnym (w tym miejscu stoi dziś hotel Holiday Inn). Jednak za dzień powstania Teatru przyjmuje się 21 marca 1955, kiedy po raz pierwszy wystawiono Zemstę Nietoperza Johanna Straussa w reżyserii Szymona Szurmieja. W tym czasie teatr nosił nazwę Operetka Dolnośląska, repertuar obejmował przede wszystkim klasyczne operetki (Offenbach, Abraham, Dostal, Strauss), a spektakle odbywały się na scenie Opery Wrocławskiej. W 1964 roku Operetka przeniosła się z Opery do swojej obecnej siedziby, czyli budynku ówczesnego kina Śląsk. W ciągu kolejnych lat regularnie zmieniano nazwę tej sceny - w 1977 roku na Teatr Muzyczny, w 1979 na Operetka Wrocławska, a w 1991 dwa człony nazwy połączono w jeden: Teatr Muzyczny-Operetka Wrocławska. W lipcu 2004 Rada Miejska Wrocławia przegłosowała uchwałę o zmianie nazwy naszej sceny i powrocie do historycznej nazwy Teatr Muzyczny CAPITOL.

Teatr Nowy w Krakowie

Producent przedstawienia "Macabra Dolorosa"

Teatr w Krakowie, założony przez Piotra Siekluckiego w 2006 r. jako stowarzyszenie non-profit, które wszystkie wypracowane środki przeznacza na bieżącą działalność i cele statutowe, m.in. promocję nowej dramaturgii, promocję młodych artystów, działania edukacyjne z dziedziny sztuki, przeciwdziałanie wykluczeniom. W gronie założycieli Teatru są: Dana Bień, Tomasz Kireńczuk, Łukasz Błażejewski, Dominik Nowak i Marek Kutnik. Mecenasem stałego miejsca Janusz Marchwiński. Teatr Nowy w Krakowie jest programowo finansowany ze źródeł Gminy Miejskiej Kraków, a także Urzędu Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Twórcy spektaklu: Macabra Dolorosa

Teatr Polski Bydgoszcz

Pierwsza scena w mieście działała już w XVII i XVIII wieku jako szkolny teatr w bydgoskim kolegium jezuickim (obecny ratusz przy ul. Jezuickiej). Sala teatralna była później użytkowana przez rozmaite zespoły pomimo rozwiązania zakonu jezuitów pod rządami pruskimi. Dopiero w 1824 roku przedstawienia teatralne przeniosły się na północny brzeg Brdy, zwany Gdańskim Przedmieściem. Sala teatralna znalazła się w dawnym kościele skasowanego przez Prusaków zakonu karmelitów. W 1895 roku dzięki cesarskim subwencjom miasto wzniosło w tym miejscu monumentalny gmach według projektu wybitnego niemieckiego architekta Christiana Heinricha Seelinga. Teatr Polski powstał jako teatr miejski w 1920 r. obejmując na siedzibę (po początkowym okresie występów m.in. w restauracji Pacera) ten właśnie okazały, świetnie wyposażony technicznie (scena obrotowa) obiekt. Po II wojnie światowej poważnie nadpalony budynek przy dzisiejszym placu Teatralnym władze miejskie postanowiły wyburzyć. Pod ten adres teatr miał już nigdy nie wrócić. W latach 1945-49 jego siedzibą były kolejno poniemiecki letni teatrzyk "Elisium" i budynek przy ul. Grodzkiej, gdzie do 1988 r. funkcjonowała scena kameralna. Jesienią 1949 r. oddano do użytku obiekt nowy, zbudowany w znacznej mierze dzięki ofiarności mieszkańców miasta. Autorem projektu architektonicznego był Alfred Licznerski. Od 28 czerwca 2000 r., na mocy decyzji Rady Miasta, Teatr Polski w Bydgoszczy nosi imię Hieronima Konieczki. - aktora, reżysera, animatora licznych i znaczących w życiu kulturalnym miasta przedsięwzięć.

Twórcy spektaklu: Podróż zimowa, SCENY DANTEJSKIE #4

Teatr Polski we Wrocławiu

Teatr Polski we Wrocławiu to Wojewódzka instytucja kultury. Założony w 1949 jako Państwowy Teatr Dolnośląski we Wrocławiu, od 1969 nosi obecną nazwę. Składa się z trzech scen: Sceny Kameralnej (przy ul. Świdnickiej 28), Sceny na Świebodzkim (pl. Orląt Lwowskich 20c) oraz Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego - mieszczącej się w głównej siedzibie Teatru Polskiego, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3. Od września 2006 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Krzysztof Mieszkowski. Teatr kontynuuje działalność edukacyjną i pro publico bono, prowadząc cykl "Czynne poniedziałki", w ramach których odbywają się spotkania z artystami z różnych dziedzin sztuki (Magiel literacki, Magiel sztuk, Magiel filmowy, Magiel teatralny) oraz politykami (Magiel polityczny).Inna ścieżka edukacyjna to Wszechnica Teatralna proponująca młodzieży spotkania,

Twórcy spektaklu: Courtney Love, SCENY DANTEJSKIE #11

Teatr Wybrzeże

Teatr Wybrzeże jest obecnie jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc na teatralnej mapie Polski. Rocznie teatr odwiedza ponad 100 tysięcy widzów. Spektakle Wybrzeża goszczą na najważniejszych festiwalach w Polsce, m.in. na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, Boskiej Komedii, Festiwalu Prapremier. Zespół artystyczny Teatru Wybrzeże jest laureatem najbardziej prestiżowych polskich nagród teatralnych m.in. Nagrody im. Swinarskiego (dla Grzegorza Wiśniewskiego za ZMIERZCH BOGÓW), nagród i wyróżnień na Ogólnopolskim Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej i Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Istnieje od 1945 r. Odbywa się tu kilka premier rocznie. Poza swoim repertuarem teatr prezentuje także spektakle zapraszanych zespołów. Każdy sezon kończy się plebiscytem o "Dziką Różę", podczas którego publiczność nagradza najlepszych aktorów i najpopularniejsze przedstawienia.Zabytkowa kamienica, w którym mieści się teatr, znajduje się na ulicy Sienkiewicza. Jest jedną z najstarszych scen teatralnych w Polsce.od 2 grudnia 1952 roku do 30 września 1958 roku kielecka scena kierowali państwo Irena i Tadeusz Byrscy. Postawili sobie za cel stworzenie w Kielcach teatru o wysokim poziomie artystycznym. Wprowadzili na scenę repertuar ambitny, oryginalny, bardzo śmiały.Za dyrekcji Byrskich w Kielcach występowało wielu wybitnych aktorów, mi.in. Anna Ciepielewska, Irena Jun, Stanisław Niwiński i inni.Czas dyrekcji Byrskich nazwany został przez krytyków złotym wiekiem kieleckiej sceny, a teatr zyskał opinię jednej z najciekawszych scen w kraju. Na przygotowywane przez teatr premiery przejeżdżali ludzie teatru ze znacznie większych ośrodków w kraju.Historia najnowsza kieleckiej sceny wiąże się z dyrektorem Piotrem Szczerskim, który przyjechał z Krakowa, jak sądził "na chwilę" i został do dziś.

Teatr Współczesny w Szczecinie

Producent przedstawienia "Diabeł"

Zawodowa scena teatralna wystawiająca sztuki współczesne, klasykę dramaturgii oraz, sporadycznie, przedstawienia dla dzieci. Teatr kierowany jest przez dyrektora naczelnego Mirosława Gawędę (od 2009 roku) i dyrektor artystyczną Annę Augustynowicz (od 1992 roku).

Twórcy spektaklu: Diabeł, SCENY DANTEJSKIE #8