Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Teatr Powszechny działa od 1944 otwarty z inicjatywy Jana Mrozińskiego jeszcze dalej pod nazwą Teatr Popularny. W pierwszych latach Teatr Powszechny był miejscem pracy dla wielu przedwojennych aktorów. Od początku grano największych twórców światowej literatury takich jak Gabrielę Zapolską, Karola Dickensa czy Szekspira. W końcu lat 50. rozpoczął się okres odnowy, przełomowa okazała się premiera spektaklu Wojna i pokój. Gwiazdą teatru był niewątpliwie Adam Hanuszkiewicz. W 1975 dyrektorem teatru został Zygmunt Hübner, wybitny aktor i reżyser skoncentrował wokół sceny najlepszych ówcześnie aktorów m. in. Janusza Gajosa i Krystynę Jandę. Od września 2011 roku dyrekcję teatru obejmuje Robert Gliński. Podstawą jego programu artystycznego jest rozmowa o współczesności. W 2014 roku dyrektorem został Paweł Łysak, a jego zastępcą Paweł Sztarbowski. Zgodnie z misją - „teatr, który się wtrąca” wystawia spektakle czołówki polskich reżyserów, a także jest otwarty na wszelkie wydarzenia edukacyjno-animacyjne, takie jak: warsztaty, spotkania z twórcami, debaty, panele dyskusyjne, performanse, koncerty, wystawy i happeningi. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i stara się włączać do uczestnictwa w kulturze jak najszersze grono widzów. Teatr Powszechny chce być dostępny dla każdego widza, który gotowy jest na krytyczne myślenie, zmianę społeczną i „kulturalny ferment”.

 
Twórcy spektaklu: Chłopi, Wściekłość

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie to jedna z najstarszych (1781) publicznych scen w Polsce. Jego artystyczną renomę współtworzyli Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Zygmunt Hübner, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa czy Andrzej Wajda. Od stycznia 2013 roku dyrektorem jest Jan Klata. Repertuar Starego wyznaczają inscenizacje tekstów współczesnych i reinterpretacje klasyki dokonywane pod szyldem festiwalu re_wizje.

Obszar eksperymentów artystycznych wyznaczają warsztaty, pokazy wideo, słuchowiska, spotkania z twórcami oraz koncerty, wystawy i instalacje. Od 2009 roku Stary Teatr współtworzy prestiżową międzynarodową sieć Mitos21:European Theatre Network.

Twórcy spektaklu: Wesele, Triumf woli

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Otoczony legendą, działający nieprzerwanie od 1893 r. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie mieści się w gmachu zaliczanym do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie - na frontonie widnieje napis: „Kraków narodowej sztuce”, a jego najsłynniejszymi ozdobami są kurtyna Henryka Siemiradzkiego oraz garderoba wielkiego aktora Ludwika Solskiego. Od swych początków Teatr pełnił funkcję sceny narodowej i był miejscem narodzin współczesnej polskiej reżyserii, scenografii i aktorstwa. Obecny repertuar potwierdza znakomitą tradycję i wyjątkową rolę Teatru. Prezentowane są tu dzieła rodzime i światowe, klasyczne i współczesne. Od 2012 roku w strukturach Teatru funkcjonuje Małopolski Ogród Sztuki - multimedialny ośrodek kultury. Teatr im. Juliusza Słowackiego - jest miejscem prestiżowych wydarzeń kulturalnych, międzynarodowych spotkań i konferencji - zajmuje ważne miejsce w kulturze miasta i kraju.

Teatr Polski w Bydgoszczy

Teatr Polski w Bydgoszczy jest publicznym teatrem instytucjonalnym. Od września 2014 prowadzi go duet Paweł Wodziński/Bartek Frąckowiak. Wraz z grupą kuratorów proponują teatr otwarty na rozmaite dyscypliny, kierunki myślenia, obszary tematyczne. Jednym z podstawowych założeń programowych teatru jest formuła przekroczenia: dziedzin, gatunków, barier (także tych pomiędzy sceną a widownią). Ważnym elementem działań jest poszukiwanie, nazywanie i omawianie nowych dramaturgii w teatrze, tańcu i projektach interdyscyplinarnych. Nowe dramaturgie tworzą także trzon  programu Festiwalu Prapremier.

Teatr Polski w Poznaniu

Najstarszy teatr w Polsce, działający nieprzerwanie od roku 1875. Jego budowa została sfinansowana ze składek Polaków żyjących pod zaborami, co na elewacji upamiętnia napis „Naród sobie”. Budynek został zaprojektowany przez Stanisława Hebanowskiego, w jego formie widać inspiracje włoskim renesansem. Na jego scenie występowali m.in. Helena Modrzejewska, Gabriela Zapolska, Stefan Jaracz, Władysław Hańcza. Gmach przetrwał ostatnią wojnę i wznowił działalność w marcu 1945 roku. 

Twórcy spektaklu: Hymn do miłości

Teatr Ludowy

Teatr Ludowy jest jednym z najmłodszych teatrów Krakowa. Otwarty został w 1955 roku a pierwszą premierą byli Krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego. Od 2005 roku Teatr Ludowy prowadzi Jacek Strama. Proponowany obecnie przez teatr repertuar to współczesna dramaturgia europejska, współcześnie interpretowana klasyka oraz dobrze skrojona komedia.

Twórcy spektaklu: Sekretne życie Friedmanów

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Jest jedną z najstarszych scen teatralnych w Polsce, istnieje od 1879 r. Od 1945 roku, kiedy nastąpiła uroczysta inauguracja Teatru Województwa Kieleckiego, utworzony został stały zespół aktorski. Ostatnie 23 lata Teatrem kierował Piotr Szczerski, reżyser rodem z Krakowa. Dzięki jego polityce prowadzenia teatru – zróżnicowaniu repertuaru, otwarciu na awangardę i twórców kilku pokoleń – kielecka scena dramatyczna stała się miejscem, gdzie dokonują się ważne zjawiska dla polskiego teatru, co więcej, zauważane i doceniane na świecie. W Teatrze praktykuje się pisanie tekstów na zamówienie i dla konkretnych aktorów. Znakomity, zgrany zespół pełen młodych, zdolnych i nieco starszych, doświadczonych aktorów doceniają nie tylko jury festiwali, na które Teatr jeździ niemal nieprzerwanie od sześciu lat, ale wszyscy, którzy z nim współpracują.

Twórcy spektaklu: Harper

Nowy Teatr

Nowy Teatr tworzy Krzysztof Warlikowski i grupa jego stałych współpracowników. Głównym celem, do którego za każdym razem zmierza reżyser, jest komunikacja oraz nawiązanie głębokiego dialogu z widownią. Dialog może opierać się na porozumieniu, ale może także zaczynać się od prowokacji zmieniającej rutynowy tryb myślenia. Nowy Teatr chce rozbudować przestrzenie dialogu z publicznością, nie ograniczając się jedynie do działań ściśle teatralnych. Ma być miejscem nowej sytuacji artystycznej. Wolnym polem działania dla zaproszonych artystów i kuratorów, przestrzenią tworzoną przez ludzi z pomysłami.

Twórcy spektaklu: Henrietta Lacks, Zew Cthulhu, Proces

Fundacja Chór Kobiet

Fundacja CHÓR KOBIET wywodzi się z pracy nad projektem teatralnym Marty Górnickiej prowadzonej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie od 2009 roku. CHÓR KOBIET miał odzyskać kobiety dla teatru oraz przywrócić teatrowi CHÓR, stworzyć dla niego nowy język i formę obecności scenicznej. Pracy tej przyświecała idea stworzenia ponowoczesnego teatru chórowego – estetycznej, formalnej i ideologicznej koncepcji teatru, która łączy źródłową dla zachodniej sceny siłę zbiorowego ciała/głosu ze współczesną krytyką języka jako narzędzia władzy.

Fundacja CHÓR KOBIET – zajmuje się upowszechnianiem i promocją nowych form teatru, przekraczających tradycyjne podziały w obrębie sztuk. Wspiera działania artystyczne o polityczno- społecznym wymiarze zmierzające do zniesienia opresji i stworzenia możliwości negocjowania wartości i wzorców, na których opierają się społeczeństwa. Jej celem jest również wspieranie procesu budowy otwartej, różnorodnej, niewykluczającej wspólnoty poprzez czynne włączanie społeczeństwa w kulturę.

Twórcy spektaklu: Hymn do miłości

Centrum Nauki Kopernik

Twórcy spektaklu: Henrietta Lacks

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Teatr powstał w 1975 roku. Od sezonu 2007/2008 dyrektorem teatru jest Tomasz Konina. Teatr, oprócz swoich rozmiarów, znany jest z organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce, Opolskich Konfrontacji Teatralnych, Klasyka Polska. Z „Kochanowskim” było związanych wielu znakomitych ludzi teatru m.in. Tadeusz Nyczek, Czesław Niemen, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Mleczko, Mikołaj Grabowski, Zbigniew Brzoza, Agnieszka Glińska i wielu innych.

Twórcy spektaklu: Ślub

STUDIO teatrgaleria

STUDIO to pracownia artystyczna, miejsce twórczych poszukiwań prowadzonych przez artystów różnych dziedzin sztuki. W nawiązaniu do swojej awangardowej tradycji, z Witkacym jako patronem, STUDIO jest przestrzenią wolnej wypowiedzi, w której przenikają się różne dyscypliny: teatr, sztuki wizualne, muzyka, film. Zgodnie z myślą autora teorii Czystej Formy zapraszani do współpracy twórcy będą mieli tu możliwość prowadzenia eksperymentów estetycznych. STUDIO nie tworzy programu, ale MIEJSCE, w którym można myśleć inaczej niż w zaprogramowanej przez polityków rzeczywistości. STUDIO chce tę rzeczywistość zmieniać. Punktem wyjścia jest dla nas pytanie o przyszłość teatru artystycznego w Polsce i w Europie, a konkretnie o to, w jaki sposób może on bronić swojej pozycji w obecnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej. STUDIO to miejsce otwarte i demokratyczne. Nie ma tu uprzywilejowanych, wszystkich obowiązują te same zasady pracy, a także wolność w doborze tematów i środków wyrazu. Liczy się koncepcja, a nie konwencja, partnerstwo, a nie gwiazdorstwo. Aktor STUDIO jest świadomym artystą, którego rola w spektaklu nie ogranicza się do bycia elementem inscenizacji. Praktyczną realizacją idei teatrugalerii jest projekt stałej scenografii na jednej ze scen. Scenografia staje się w ten sposób autonomicznym dziełem sztuki wystawionym w przestrzeni Teatru. W tym sezonie projekt „Izolatka”, na scenie Modelatornia, zrealizowali Nicolas Grospierre i Olga Mokrzycka-Grospierre.

Twórcy spektaklu: Come Together

AST Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę. Obecnie AST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9.semestrów, a na kierunku reżyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. AST od początku swego istnienia zapewnia ciągłość polskiej sztuki aktorskiej. O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje również jej bliski związek z teatrami krakowskimi.

Komuna Warszawa

Twórcy spektaklu: Cezary idzie na wojnę

AST Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego - Filia we Wrocławiu

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę. Obecnie AST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9.semestrów, a na kierunku reżyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. AST od początku swego istnienia zapewnia ciągłość polskiej sztuki aktorskiej. O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje również jej bliski związek z teatrami krakowskimi.

Twórcy spektaklu: Český díplom

TR Warszawa/Teatr Powszechny w Warszawie/Studio teatrgaleria

Koproducenci spektaklu "Proces" w reżyserii Krystiana Lupy

TR Warszawa

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie

Studio Teatrgaleria

Twórcy spektaklu: Proces

Wrocławski Teatr Lalek

Twórcy spektaklu: Piekło - Niebo, Pomnik

Teatr Animacji w Poznaniu

Twórcy spektaklu: Opowieści z niepamięci

sztuka na wynos

Twórcy spektaklu: Trzy siostry, Koncert Kapeli PANIE

Teatr Barakah

Twórcy spektaklu: Noce waniliowych myszy

Teatr Grupa

Teatr Grupa powstał z inicjatywy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu. Zespół podejmuje współpracę z instytucjami kultury, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie. Wspiera inicjatywy młodych, debiutujących twórców. Pierwszym celem grupy jest realizacja, we współpracy z różnymi reżyserami, „Trylogii wojny”. To cykl trzech spektakli poruszających historie o młodości, wolności i walce o idee. Pierwsze z przedstawień, Utopia w reż. Michała Siegoczyńskiego, jest realizowane w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Teatrze Powszechnym w Warszawie. Druga część to debiut reżyserski Jana Hussakowskiego. Spektakl poświęcony będzie konfrontacji człowieka z postępem technologicznym.Spektakl powstał w ramach „Programu podyplomowej samoformacji aktorskiej” realizowanego przez Instytut Grotowskiego we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego Filią we Wrocławiu oraz dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

 

Teatr Łaźnia Nowa

Teatr Łaźnia Nowa, to prężnie działający krakowski teatr, mieszczący się w wyremontowanej, postindustrialnej przestrzeni dawnych hal warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Nowej Hucie. Podczas dziesięciu lat istnienia, Łaźnia Nowa wypracowała solidną markę na polskim rynku teatralnym. Wykreowała między innymi: Festiwal Teatralny Genius Loci, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, i Festiwal Mrożkowski. Teatr nie posiada stałego zespołu, do współpracy zaprasza chętnych aktorów i reżyserów. Dogodne warunki pracy znajdują w nim twórcy uznani, a także ci, którzy jeszcze poszukują własnego języka teatralnego. Spektakle zrealizowali tu m.in.: Michał Borczuch, Łukasz Czuj, Iga Gańczarczyk, Paweł Kamza, Marcin Liber, Paweł Passini, Wiktor Rubin, Monika Strzępka, Marcin Wierzchowski, Paweł Świątek, Weronika Szczawińska, Michał Zadara.
W latach 2005-2015 Łaźnia Nowa wyprodukowała ponad czterdzieści spektakli, sama bądź w koprodukcji z partnerami z całej Polski – Teatrem im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Dramatycznym w Warszawie Teatrem Montownia i Teatrem Imka. Jej przedstawienia są pokazywane i nagradzane na licznych polskich przeglądach oraz festiwalach teatralnych (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni, Festiwal Prapremier w Bydgoszczy, Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, Gliwickie Spotkania Teatralne). Łaźniowe spektakle można zobaczyć również za granicą, były już m.in. w Berlinie Madrycie, Meksyku, Singapurze.
Z uwagi na wyjątkową przestrzeń, poddającą się rozmaitym modyfikacjom, (dwie sceny, mogące pomieścić kilkuset widzów, obszerne foyer), w Łaźni Nowej chętnie goszczą najciekawsze spektakle europejskie. Odbywają się w niej również koncerty czołowych wokalistów i zespołów rockowych z kraju i zagranicy. Różnorodna działalność Łaźni Nowej przeczy stereotypom o gorszym charakterze nowohuckiej dzielnicy, w której nie można niczego dokonać. Determinacja, wiara w siłę kreatywną człowieka i bezpośredniość pomogły teatrowi zakorzenić się w nowohuckim pejzażu i pozyskać wiernych widzów, pozwalają też odważnie patrzeć w przyszłość.

 

Twórcy spektaklu: Fuck… Sceny buntu, Szkoła Utopii

Teatr Współczesny w Szczecinie

Zawodowa scena teatralna wystawiająca sztuki współczesne, klasykę dramaturgii oraz, sporadycznie, przedstawienia dla dzieci. Teatr kierowany jest przez dyrektora naczelnego Mirosława Gawędę (od 2009 roku) i dyrektor artystyczną Annę Augustynowicz (od 1992 roku).

Twórcy spektaklu: Ślub