TR Warszawa

TR Warszawa to od ponad dziesięciu lat jeden z najpopularniejszych teatrów w Polsce. Uważany za nowoczesny teatr otwarty na nowe idee, równocześnie kultywujący najlepsze teatralne tradycje. TR Warszawa jako pierwszy w Polsce stworzył w teatrze przestrzeń dla otwartych prób czytanych nowej dramaturgii, koncertów, odczytów, wystaw, debat, przeglądów filmowych, akcji artystycznych i edukacji muzycznej, stając się wzorem teatru otwartego. Wysoką pozycję teatru wśród młodych teatrów europejskich potwierdzają nagrody przyznane na festiwalach krajowych i międzynarodowych.

Twórcy spektaklu: Cząstki kobiety, Inni ludzie

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę. Obecnie AST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9.semestrów, a na kierunku reżyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. AST od początku swego istnienia zapewnia ciągłość polskiej sztuki aktorskiej. O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje również jej bliski związek z teatrami krakowskimi.

Twórcy spektaklu: Burza, Święta Joanna

Impro KRK

Twórcy spektaklu: Impro KRK

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie to jedna z najstarszych (1781) publicznych scen w Polsce. Jego artystyczną renomę współtworzyli Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Zygmunt Hübner, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa czy Andrzej Wajda.
Repertuar Starego wyznaczają inscenizacje tekstów współczesnych i reinterpretacje klasyki dokonywane pod szyldem festiwalu re_wizje. Obszar eksperymentów artystycznych wyznaczają warsztaty, pokazy wideo, słuchowiska, spotkania z twórcami oraz koncerty, wystawy i instalacje. Od 2009 roku Stary Teatr współtworzy prestiżową międzynarodową sieć Mitos21:European Theatre Network.

Szkoła Filmowa w Łodzi

Nowy Teatr

Nowy Teatr tworzy Krzysztof Warlikowski i grupa jego stałych współpracowników. Głównym celem, do którego za każdym razem zmierza reżyser, jest komunikacja oraz nawiązanie głębokiego dialogu z widownią. Dialog może opierać się na porozumieniu, ale może także zaczynać się od prowokacji zmieniającej rutynowy tryb myślenia. Nowy Teatr chce rozbudować przestrzenie dialogu z publicznością, nie ograniczając się jedynie do działań ściśle teatralnych. Ma być miejscem nowej sytuacji artystycznej. Wolnym polem działania dla zaproszonych artystów i kuratorów, przestrzenią tworzoną przez ludzi z pomysłami.

Twórcy spektaklu: Kino moralnego niepokoju, Masakra

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu powstał jako miejski teatr w 1957 roku. Obecnie publiczność teatru to publika młodzieżowa, szkolna, i indywidualna natomiast w latach 70. była to publika organizowana gdzie zakłady pracy finansowały pracownikom wyjścia do teatru.Sezon 2007/​2008 za­koń­czony zo­stał wy­róż­nie­niem: wie­lo­letnie sta­rania Teatru Dramatycznego zo­stały do­ce­nione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 12 maja 2008 przy­znał Teatrowi ho­no­rową od­znakę "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ".

Twórcy spektaklu: Baba-dziwo

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Siedziba Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie znajduje się w jednym z najstarszych budynków teatralnych w Polsce - przy ul. Narutowicza 17 w Lublinie. Gmach teatru wybudowany został w 1886 roku - od tamtej pory prowadzone w nim były różnego rodzaju działania teatralne. Teatr w 1949 roku został upaństwowiony, zaś jego oficjalnym patronem został Juliusz Osterwa - polski aktor i reżyser teatralny. Obecnie dyrektorem teatru jest Dorota Ignatjew.
Na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie występowało wielu wybitnych aktorów m. in. Jan Kreczmar, Maria Wiercińska, Jan Maciejowski, Helmut Kajzar, Jerzy Goliński, Adam Hanuszkiewicz, Kazimierz Braun, Ignacy Gogolewski i wielu innych. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie jest typowym teatrem repertuarowym. Spektakle grane przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie powstają na podstawie ważnych dzieł polskich i zagranicznych. W repertuarze do tej pory zobaczyć można było wiele znakomitych spektakli m. in. „Diabeł i tabliczka czekolady” Pawła Reszki, w reż. K. Kowalskiego, „Klątwy” Stanisława Wyspiańskiego, w reż. Marcina Libery, „Świętoszek” Moliera w reż. Remigiusza Brzyka, „Hindełe, siostra sztukmistrza” Patrycji Dołowy, w reżyserii Pawła Passiniego i wiele innych. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie brał również udział w licznych festiwalach i konkursach, na których jego spektakle niejednokrotnie były doceniane i nagradzane. Teatr im. Juliusza Osterwy prowadzi również działania edukacyjne - są to różnego rodzaju warsztaty prowadzone przed spektaklami, lekcje teatralne, warsztaty krytyki teatralnej, zwiedzanie teatru i wiele innych działań.

Twórcy spektaklu: Kowboje

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Otoczony legendą, działający nieprzerwanie od 1893 r. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie mieści się w gmachu zaliczanym do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie - na frontonie widnieje napis: „Kraków narodowej sztuce”, a jego najsłynniejszymi ozdobami są kurtyna Henryka Siemiradzkiego oraz garderoba wielkiego aktora Ludwika Solskiego. Od swych początków Teatr pełnił funkcję sceny narodowej i był miejscem narodzin współczesnej polskiej reżyserii, scenografii i aktorstwa. Obecny repertuar potwierdza znakomitą tradycję i wyjątkową rolę Teatru. Prezentowane są tu dzieła rodzime i światowe, klasyczne i współczesne. Od 2012 roku w strukturach Teatru funkcjonuje Małopolski Ogród Sztuki - multimedialny ośrodek kultury. Teatr im. Juliusza Słowackiego - jest miejscem prestiżowych wydarzeń kulturalnych, międzynarodowych spotkań i konferencji - zajmuje ważne miejsce w kulturze miasta i kraju.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Twórcy spektaklu: Lwów nie oddamy

Teatr Ludowy

Teatr Ludowy jest jednym z najmłodszych teatrów Krakowa. Otwarty został w 1955 roku a pierwszą premierą byli Krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego. Od 2005 roku Teatr Ludowy prowadzi Jacek Strama. Proponowany obecnie przez teatr repertuar to współczesna dramaturgia europejska, współcześnie interpretowana klasyka oraz dobrze skrojona komedia.

Twórcy spektaklu: Anioły w Ameryce

Teatr Łaźnia Nowa

Teatr Łaźnia Nowa, to prężnie działający krakowski teatr, mieszczący się w wyremontowanej, postindustrialnej przestrzeni dawnych hal warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Nowej Hucie. Podczas dziesięciu lat istnienia, Łaźnia Nowa wypracowała solidną markę na polskim rynku teatralnym. Wykreowała między innymi: Festiwal Teatralny Genius Loci, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, i Festiwal Mrożkowski. Teatr nie posiada stałego zespołu, do współpracy zaprasza chętnych aktorów i reżyserów. Dogodne warunki pracy znajdują w nim twórcy uznani, a także ci, którzy jeszcze poszukują własnego języka teatralnego. Spektakle zrealizowali tu m.in.: Michał Borczuch, Łukasz Czuj, Iga Gańczarczyk, Paweł Kamza, Marcin Liber, Paweł Passini, Wiktor Rubin, Monika Strzępka, Marcin Wierzchowski, Paweł Świątek, Weronika Szczawińska, Michał Zadara.
W latach 2005-2015 Łaźnia Nowa wyprodukowała ponad czterdzieści spektakli, sama bądź w koprodukcji z partnerami z całej Polski – Teatrem im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Dramatycznym w Warszawie Teatrem Montownia i Teatrem Imka. Jej przedstawienia są pokazywane i nagradzane na licznych polskich przeglądach oraz festiwalach teatralnych (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni, Festiwal Prapremier w Bydgoszczy, Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, Gliwickie Spotkania Teatralne). Łaźniowe spektakle można zobaczyć również za granicą, były już m.in. w Berlinie Madrycie, Meksyku, Singapurze. 
Z uwagi na wyjątkową przestrzeń, poddającą się rozmaitym modyfikacjom, (dwie sceny, mogące pomieścić kilkuset widzów, obszerne foyer), w Łaźni Nowej chętnie goszczą najciekawsze spektakle europejskie. Odbywają się w niej również koncerty czołowych wokalistów i zespołów rockowych z kraju i zagranicy. Różnorodna działalność Łaźni Nowej przeczy stereotypom o gorszym charakterze nowohuckiej dzielnicy, w której nie można niczego dokonać. Determinacja, wiara w siłę kreatywną człowieka i bezpośredniość pomogły teatrowi zakorzenić się w nowohuckim pejzażu i pozyskać wiernych widzów, pozwalają też odważnie patrzeć w przyszłość.

Teatr Miejski w Gliwicach

Teatr Nowy Proxima

Teatr Nowy w Krakowie założony został w 2006 roku przez grupę młodych artystów i absolwentów krakowskich uczelni: Piotr Sieklucki, Tomasz Kireńczuk, Łukasz Błażejewski, Dana Bień. Swoją siedzibę przy ul. Gazowej 21 uzyskał dzięki mecenasowi sztuki Januszowi Marchwińskiemu, a jego działalność od początku wspierana jest przez Gminę Miejską Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działalność Teatru Nowego, jako organizacji pozarządowej opiera się na popularyzacji najnowszej dramaturgii, scenicznych aktorskich i reżyserskich debiutach, produkcji spektakli teatralnych i koncertów, działalności społecznej (60+ Nowy Wiek Kultury), edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej.
Teatr Nowy współpracował dotychczas z uznanymi twórcami (m.in Edward Linde-Lubaszenko, Bogdan Hussakowski, Paweł Sanakiewicz, Sonia Bohosiewicz, Daniel Olbrychski, Piotr Cyrwus, Krystyna Czubówna, Anna Polony, Tadeusz Kwinta, Stanisław Szelc, Urszula Dudziak, Andrzej Grabowski), jak i artystami młodego pokolenia (m.in Radosław Rychcik, Szymon Kaczmarek, Julia Mark, Tomasz Schuhardt, Tomasz Nosiński, Maria Spiss, Łukasz Błażejewski, Piotr Sieklucki, Paweł Szarek).

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Teatr Powszechny działa od 1944 otwarty z inicjatywy Jana Mrozińskiego jeszcze dalej pod nazwą Teatr Popularny. W pierwszych latach Teatr Powszechny był miejscem pracy dla wielu przedwojennych aktorów. Od początku grano największych twórców światowej literatury takich jak Gabrielę Zapolską, Karola Dickensa czy Szekspira. W końcu lat 50. rozpoczął się okres odnowy, przełomowa okazała się premiera spektaklu Wojna i pokój. Gwiazdą teatru był niewątpliwie Adam Hanuszkiewicz. W 1975 dyrektorem teatru został Zygmunt Hübner, wybitny aktor i reżyser skoncentrował wokół sceny najlepszych ówcześnie aktorów m. in. Janusza Gajosa i Krystynę Jandę. Od września 2011 roku dyrekcję teatru obejmuje Robert Gliński. Podstawą jego programu artystycznego jest rozmowa o współczesności. W 2014 roku dyrektorem został Paweł Łysak, a jego zastępcą Paweł Sztarbowski. Zgodnie z misją - „teatr, który się wtrąca” wystawia spektakle czołówki polskich reżyserów, a także jest otwarty na wszelkie wydarzenia edukacyjno-animacyjne, takie jak: warsztaty, spotkania z twórcami, debaty, panele dyskusyjne, performanse, koncerty, wystawy i happeningi. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i stara się włączać do uczestnictwa w kulturze jak najszersze grono widzów. Teatr Powszechny chce być dostępny dla każdego widza, który gotowy jest na krytyczne myślenie, zmianę społeczną i „kulturalny ferment”.

Twórcy spektaklu: Capri – wyspa uciekinierów

Teatr Wybrzeże

Teatr Wybrzeże jest obecnie jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc na teatralnej mapie Polski. Rocznie odwiedza nas ponad 100 tysięcy widzów. Nasze spektakle goszczą na najważniejszych festiwalach w Polsce, m.in. na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, Boskiej Komedii, Festiwalu Prapremier. Zespół artystyczny Teatru Wybrzeże jest laureatem najbardziej prestiżowych polskich nagród teatralnych m.in. Nagrody im. Swinarskiego (dla Grzegorza Wiśniewskiego za Zmierzch Bogów), nagród i wyróżnień na Ogólnopolskim Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej i Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Twórcy spektaklu: Trojanki

Teatr 21

Twórcy spektaklu: Rewolucja, której nie było

Fundacja Ciało/Umysł

Twórcy spektaklu: le journal secret