Peter
Carp

Spektakle na Boskiej Komedii:

Brak powiązanych spektakli

studiował historię sztuki, teatrologię, dziennikarstwo i medycynę w Hamburgu i Berlinie. W latach 80. został głównym dramaturgiem w berlińskiej Freie Volksbühne pod dyrekcją Hansa Neuenfelsa i w tym czasie rozpoczął również pracę jako reżyser. Od 1994 roku pracuje jako niezależny reżyser w teatrach niemieckojęzycznych. Od 2004 do 2007 roku był członkiem zarządu Teatru w Lucernie jako pełniący obowiązki dyrektora. W latach 2008-2017 był dyrektorem artystycznym Teatru Oberhausen, a pod jego kierownictwem teatr rozwinął się w działającą na arenie międzynarodowej instytucję kultury. Ukoronowaniem jego współpracy z zespołem i goszczącymi w teatrze reżyserami było zaproszenie na festiwal Berlin Theatertreffen w 2011 roku ze spektaklem „Nora” w reżyserii Herberta Fritscha. Sztuka została wielokrotnie wystawiona w ramach międzynarodowych występów gościnnych. Liczne przedstawienia w reżyserii Petera Carpa powstają również w Oberhausen. Od 2017 roku Peter Carp jest dyrektorem artystycznym Teatru we Fryburgu. Tutaj rozwija współpracę z międzynarodowymi zespołami reżyserskimi w ramach idei teatru jako „światowego odbiorcy oraz z powodzeniem reżyseruje. Ostatnio wystawił “Płatonowa” Czechowa i “Manon” Masseneta.