Debata Me too - oświadczenie

Debata festiwalowa dotycząca Me too nie odbędzie się w czasie festiwalu.

Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy nie może w tak szybkim trybie podjąć się spotkania i pracy nad nim. 

Przygotowanie do tak delikatnej i złożonej problematyki wymaga więcej czasu na doprecyzowanie celów, tematów, perspektyw.

Planujemy od stycznia comiesięczne debaty, transmitowane na platformie Play Kraków. Formuła tych debat jest w trakcie opracowywania, a intencją jest różnostronne przedstawienie tak trudnego jak przemoc w teatrze problemu, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ofiar. 

Panie reżyserki, które wydały oświadczenie zostały zaproszone do współpracy. Jej zakres również będzie doprecyzowany.  

 

Bartosz Szydłowski
Dyrektor Festiwalu