MARIA RÖßLER
MARIA RÖßLER
MARIA
RÖßLER

Performances at the Boska Komedia:

No related spectacles

Maria Rößler, niezależna dramaturżka. Studiowała teatrologię i medioznawstwo w Berlinie i Dublinie oraz międzynarodową dramaturgię w Amsterdamie i Gandawie. Od 2008 r. współpracuje na arenie międzynarodowej z niezależnymi artystami teatralnymi i zespołami w dziedzinie eksperymentalnych sztuk scenicznych. Pracowała również dla międzynarodowych festiwali artystycznych (m.in. Transmediale i Dance Congress) oraz takich multidyscyplinarnych ośrodków sztuki jak Vooruit w Gandawie i HAU Hebbel am Ufer w Berlinie. Wielokrotnie pełniła funkcję doradcy artystycznego twórców teatralnych kończących studia magisterskie DAS Theater na Amsterdamskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych, a także wykładała na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Zurychu (ZHdK). Od 2013 do 2016 r. tworzyła programowy i organizowała międzynarodowy festiwalu sztuk performatywnych Foreign Affairs na Berliner Festspiele. Od 2017 r. jest członkiem rady programowej Zürcher Theater Spektakel. W 2021 r. weszła do zarządu niemieckiego centrum Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). Obecnie jest także doradcą programowym Theater der Welt 2023. Urodziła się w NRD, obecnie mieszka w Berlinie.