WSPÓŁCZESNY TEATR BIAŁORUSI: WARSTWA WIZUALNA W WALCE O WOLNOŚĆ
Czas trwania:
90 min. (bez przerwy)

//wykład//Białoruś - odNowa//

WSTĘP NA WYDARZENIA Białoruś - odNowa JEST BEZPŁATNY I NIEBILETOWANY. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ PRZYBYCIA

Wykład zostanie wygłoszony w języku rosyjskim i będzie tłumaczony na język polski i język angielski.

***

Prelegentka: dr Ksenia Kniaziewa (Kseniya Kniazeva)
Moderacja: Angelika Krashevska i Irina Lappo

***

Współczesny teatr europejski posługuje się coraz bardziej wyrazistymi rozwiązaniami wizualnymi. Teatr bazujący na metaforach plastycznych wciąż podbija światowe sceny, Białoruś nie jest tu wyjątkiem. Porozmawiamy o tym, dlaczego reżyserzy rezygnują z aktorów, czym i jak są zastępowani ludzie na scenie, czym jest „teatr przedmiotowy” i jacy białoruscy reżyserzy pracują w tym kierunku. Podczas wykładu zostaną omówione takie zjawiska jak: teatr site-specific, teatr imersyjny i promenadowy. Na przykładach najciekawszych spektakli „bez sceny” opowiemy o twórczości wybitnych białoruskich reżyserów i scenografów, rozwoju ruchu nowego cyrku i o zachodzących we współczesnym teatrze procesach filmizacji i cyfryzacji.

Sekcja Biała strzałka w prawo
Purgatorio