Katarzyna Niedurny
KATARZYNA NIEDURNY
KATARZYNA
NIEDURNY

Spektakle na Boskiej Komedii:

Brak powiązanych spektakli

Autorka artykułów o teatrze, literaturze i życiu społecznym. W swojej pracy dziennikarskiej poznawała środowisko polskich drag queen, przeprowadzała wywiady z aktorami teatralnymi (m.in. Krzysztofem Zarzeckim, Janem Peszkiem, Bartoszem Porczykiem, Rozalią Mierzicką), sprawdzała także, kto jest dawcą głosu męskiej wersji syntezatora Ivona oraz jaką rolę w procesie przygotowania spektaklu spełniają teatralne kostiumy. Stale współpracuje z magazynem internetowym dwutygodnik.com oraz czasopismami teatralnymi, takimi jak „Didaskalia” i „Dialog”. Publikowała swoje teksty w Onecie, „Notatniku Teatralnym” czy „Znaku”.