Magdalena Piekarska
MAGDALENA PIEKARSKA
MAGDALENA
PIEKARSKA

Spektakle na Boskiej Komedii:

Brak powiązanych spektakli

Dziennikarka, recenzentka teatralna. Autorka wywiadów z pisarzami, reżyserami teatralnymi i filmowymi, aktorami. Pisze i mówi przede wszystkim o kulturze, od lat jest zaangażowana w obronę jakości życia artystycznego. Publikowała na łamach „Gazety Wyborczej”, współpracuje m.in. z „Wysokimi Obcasami Extra”, Radiem Wrocław Kultura, miesięcznikiem „Dialog”, portalem teatralny.pl, miesięcznikiem „Women’s Health”. Prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, prowokując studentów do uważnych lektur, oglądania spektakli, filmów, do śledzenia życia kulturalnego, aktywnego uczestniczenia w nim i refleksji nad odbiorem sztuki.