Oana Cristea
Grigorescu

Spektakle na Boskiej Komedii:

Brak powiązanych spektakli

Oana Cristea Grigorescu jest krytyczką teatralną i producentką słuchowisk radiowych dla Radia Rumunia. Posiada tytuł doktora muzyki Akademii Muzycznej w Klużu (2011), od 1997 jest również członkiem UNITER Rumuńskiej Unii Teatralnej). Po 20 latach dziennikarstwa kulturalnego dla Radia Kluż, od 2016 roku zajmuje się produkcją słuchowisk radiowych w Radiu Drama, należącego do Radia Rumunia, którego produkcje są nagradzane na arenie międzynarodowej.

Jako krytyczka teatralna publikuje artykuły i opracowania w rumuńskich magazynach Scena.ro, Observatorul Cultural, Capital Cultural i na portalu liternet.ro , w corocznych dwujęzycznych publikacjach redagowanych przez Oltiţę Cântec (2015-2021) oraz w angielskojęzycznych czasopismach Hystrio i European Stages. Jako członek jury festiwali teatralnych oraz międzynarodowych festiwali słuchowisk radiowych moderuje debaty krytyków i prowadzi warsztaty dotyczące słuchowisk radiowych. W 2020 roku otrzymała nagrodę UNITER dla krytyków teatralnych. W 2021 roku została, wraz z dwoma innymi krytykami teatralnymi, dyrektorem artystycznym rumuńskiego Narodowego Festiwalu Teatralnego.